Call now! (ID:300733)+44-20-3695-1294
Home{{vps_openvz_plans_short_title}}

{{vps_openvz_plans_short_title}}


OVZ Box 10 OVZ Box 9 OVZ Box 8 OVZ Box 7 OVZ Box 6 OVZ Box 5
{{max_price_plan_vps_openvz_note}}
{{plan_vps_openvz_note_1}}
{{plan_vps_openvz_note_2}}
{{plan_vps_openvz_note_3}}
{{plan_vps_openvz_note_4}}
{{min_price_plan_vps_openvz_note}}
5 CPU Cores 5 CPU Cores 4 CPU Cores 4 CPU Cores 3 CPU Cores 3 CPU Cores
11 GB RAM 10 GB RAM 9 GB RAM 8 GB RAM 6 GB RAM 5 GB RAM
330 GB Storage 270 GB Storage 225 GB Storage 180 GB Storage 135 GB Storage 110 GB Storage
10 TB Data Transfer 9 TB Data Transfer 8 TB Data Transfer 7 TB Data Transfer 6 TB Data Transfer 5 TB Data Transfer
Managed Server Managed Server Managed Server Managed Server Managed Server Managed Server
£150.14 / month £125.11 / month £108.43 / month £91.75 / month £70.90 / month £58.39 / month
Compare All Hosting Plans Compare All Hosting Plans Compare All Hosting Plans Compare All Hosting Plans Compare All Hosting Plans Compare All Hosting Plans
           

{{vps_openvz_feature_listing_title_1}}

{{vps_openvz_feature_listing_content_1}}

{{vps_openvz_feature_listing_title_2}}

{{vps_openvz_feature_listing_content_2}}


{{vps_openvz_feature_listing_title_3}}

{{vps_openvz_feature_listing_content_3}}

{{vps_openvz_feature_listing_title_4}}

{{vps_openvz_feature_listing_content_4}}


{{vps_openvz_feature_listing_title_5}}

{{vps_openvz_feature_listing_content_5}}

{{vps_openvz_feature_listing_title_6}}

{{vps_openvz_feature_listing_content_6}}


{{vps_openvz_feature_listing_title_7}}

{{vps_openvz_feature_listing_content_7}}

{{vps_openvz_feature_listing_title_8}}

{{vps_openvz_feature_listing_content_8}}


{{vps_openvz_feature_listing_title_9}}

{{vps_openvz_feature_listing_content_9}}

{{vps_openvz_feature_listing_title_10}}

{{vps_openvz_feature_listing_content_10}}


OpenVZ VPS plan OVZ Box 10 Platform: Linux
CPU Cores: 5
RAM: 11 GB
Space: 330 GB
Bandwidth: 10 TB
Management: Managed
£150.14 /mo
OpenVZ VPS plan OVZ Box 9 Platform: Linux
CPU Cores: 5
RAM: 10 GB
Space: 270 GB
Bandwidth: 9 TB
Management: Managed
£125.11 /mo
OpenVZ VPS plan OVZ Box 8 Platform: Linux
CPU Cores: 4
RAM: 9 GB
Space: 225 GB
Bandwidth: 8 TB
Management: Managed
£108.43 /mo
OpenVZ VPS plan OVZ Box 7 Platform: Linux
CPU Cores: 4
RAM: 8 GB
Space: 180 GB
Bandwidth: 7 TB
Management: Managed
£91.75 /mo
OpenVZ VPS plan OVZ Box 6 Platform: Linux
CPU Cores: 3
RAM: 6 GB
Space: 135 GB
Bandwidth: 6 TB
Management: Managed
£70.90 /mo
OpenVZ VPS plan OVZ Box 5 Platform: Linux
CPU Cores: 3
RAM: 5 GB
Space: 110 GB
Bandwidth: 5 TB
Management: Managed
£58.39 /mo
OpenVZ VPS plan OVZ Box 4 Platform: Linux
CPU Cores: 2
RAM: 4 GB
Space: 90 GB
Bandwidth: 4 TB
Management: Managed
£50.05 /mo
OpenVZ VPS plan OVZ Box 3 Platform: Linux
CPU Cores: 2
RAM: 3 GB
Space: 70 GB
Bandwidth: 3 TB
Management: Non-managed
£37.53 /mo
OpenVZ VPS plan OVZ Box 2 Platform: Linux
CPU Cores: 1
RAM: 2 GB
Space: 50 GB
Bandwidth: 2 TB
Management: Non-managed
£23.35 /mo
OpenVZ VPS plan OVZ Box 1 Platform: Linux
CPU Cores: 1
RAM: 1 GB
Space: 30 GB
Bandwidth: 1 TB
Management: Non-managed
£13.35 /mo


Facebook
Facebook
YouTube
YouTube
LinkedIn
LinkedIn
Instagram